Klauzula Informacyjna RODO

Szanowny Użytkowniku,

w związku ze zmianą przepisów o Ochronie Danych Osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób firma CEZARtel Cezary Kamiński (zwana dalej CEZARtel)., będący administratorem i właścicielem sklepu internetowego on-line cezartel24sklep.pl, przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest CEZARtel Cezary Kamiński z siedzibą w Kobyłce przy ul. Brzozowej 17.

 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez CEZARtel?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez cezartel.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email cezartel@cezartel.pl.

Również dzwoniąc do nas pod nasz numer telefonu: 22 762-62-91 lub pisząc  do nas list i przesyłając go na nasz adres: 05-230 Kobyłka ul. Brzozowa 17.

 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym, jak też, podczas każdorazowego składania zamówienia bez zakładania konta.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towary kupione w naszym sklepie

 

W jakim celu i na jakiej podstawie cezartel24sklep.pl przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z naszego sklepu cezartel24sklep.pl
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii w cezartel24sklep.pl
 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach naszego sklepu cezartel24sklep.pl
 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje
 • umożliwienia uczestnictwa w programach lojalnościowych
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w naszym sklepie cezartel24sklep.pl
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług - zamówień
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych naszego sklepu cezartel.com celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji
 • organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem sklepu cezartel24sklep.pl
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług
 • windykacji należności
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi
 • prowadzenia analiz statystycznych
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa

Cezartel.com jest uprawniony przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu)
 • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz na stronach naszego sklepu cezartel24sklep.pl
 • zapisywania danych w plikach cookie (tzw. ciasteczkach)
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

 

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłkowy, numer kontaktowy telefonu. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec CEZARtel – cezartel24sklep.pl ?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez cezartel24sklep.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający cezartel24sklep.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne cezartel.com, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie cezartel.com są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Komu cezartel.com udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z cezartel24sklep.pl), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na cezartel24sklep.pl – TYLKO w zakresie realizacji danego zamówienia. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

 

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Cezartel24sklep.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów czy programu lojalnościowego przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

 

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

W naszym sklepie cezartel24sklep.pl Twoje dane osobowe nie są w żaden sposób profilowane.

Aktualizacja: 11-12-2018r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl